Regels wedstrijd Facebook actie 

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door EASY PAYMENT SERVICES BV met ondernemingsnummer BE0847 390 614, gevestigd te  Vlamstraat 7 9450 DENDERHOUTEM. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor EASY PAYMENT SERVICES BV, en niet voor Facebook.
 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 4. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 6. Medewerkers van EASY PAYMENT SERVICES BV zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. EASY PAYMENT SERVICES BV behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens EASY PAYMENT SERVICES BV.
 8. Deelnemers moeten in België wonen.
 9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de wedstrijdpagina met name betaalterminalkassa (=PAX A77 met kassa applicatie).
 10. De te winnen prijs van de actie zal worden vermeld op de facebookpagina van EASY PAYMENT SERVICES BV
 11. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 1 criteria: beste antwoord op de vraag “vertel ons waarom jij kans moet maken?”. Wij kiezen adhv originaliteit.
 12. De wedstrijd op facebook loopt van 16/09/2022 tot en met 30/09/2022. Op 1/10/2022 worden de winnaars gekozen.
 13. De winnaars worden per e-mail of telefoon verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijzen in ontvangst genomen zullen worden.
 14. EASY PAYMENT SERVICES BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 15. EASY PAYMENT SERVICES BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.